de Toekomstroute - tool voor Loopbaanoriëntatie

Vanaf september 2016 moeten alle leerlingen van het beroepsgerichte onderwijs een loopbaandossier bijhouden.

Bij loopbaanleren staat niet centraal wat leerlingen kiezen, maar hoe zij keuzes met betrekking tot werk of opleiding maken.

Kiezen voor één bepaald vak biedt namelijk geen garantie meer op de arbeidsmarkt van de toekomst. Daardoor wordt het steeds belangrijker om je kwaliteiten en drijfveren te kennen en te onderzoeken in wat voor soort werkcontext die zaken benut kunnen worden. Prof. dr. Marinka Kuijpers, specialist op het gebied van loopbaanleren, beschrijft in haar theorie hoe deze zogenaamde loopbaancompetenties verkend kunnen worden door middel van betekenisvolle ervaringen.

'De Toekomstroute' geeft een visueel overzicht van deze theorie rondom loopbaanleren, zodat vmbo-leerlingen er effectief mee aan de slag kunnen tijdens een loopbaangesprek met hun mentor of decaan.

Het helpt ze te begrijpen wat er van ze wordt verwacht in het vak loopbaanoriëntatie. Uit testgesprekken blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen meer overzicht hebben over het proces van terugblikken en vooruit kijken; dat is waar elk loopbaangesprek met hun mentor/decaan op stoelt. Ook nemen ze een actievere rol aan binnen zo'n gesprek.
De Toekomstroute is geschikt voor elk leerjaar. Zo wordt het loopbaanleren een herkenbaar proces en helpt het de leerlingen om elk jaar steeds meer de regie te nemen in het gesprek èn over hun eigen loopbaan.

De door de leerlingen ingevulde gesprekskaarten, op papier en/of digitaal, vormen samen een lange route en gelden als bewijsstukken in het examendossier.
 

De Toekomstroute is samen met leerlingen, mentoren, decanen en Marinka Kuijpers ontwikkeld.

Dit project is tot stand gekomen tijdens een stage bij Onderwijs Innovatiegroep & Loopbaangroep (www.loopbaangroep.nl/producten) en maakt onderdeel uit van de trainingstrajecten.

Ontwikkeld en ontworpen door Lisa Hu, 2014

Test-loopbaangesprekken met de Toekomstroute op het Buitenhout College Almere

Test-loopbaangesprekken met de Toekomstroute op het Buitenhout College Almere

Binnenzijde Toekomstroute

Binnenzijde Toekomstroute

Buitenzijde Toekomstroute

Buitenzijde Toekomstroute