Terra Nova - Kinderen maken eigen mini-maatschappij

Terra Nova is een spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen te brengen. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland discussiëren kinderen over hun ideale samenleving. Tijdens hun avontuur worden ze uitgedaagd door morele dilemma’s. Ze verkennen wat voor hen ‘juist’ is en wat niet en nemen het heft in eigen handen om hier iets voor te organiseren.

foto: Mischa Haller

foto: Mischa Haller

Burgerschapsvorming is ‘hot’. Steeds meer mensen vragen zich af hoe we controversiële onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en hoe we de nieuwe generatie actief kunnen betrekken bij maatschappelijke uitdagingen. Sinds 2006 is dit voor scholen zelfs een verplichte taak, maar in het basisonderwijs is dit niet altijd even makkelijk: voor jonge kinderen zijn zaken als participatie en democratische houdingen maar abstract.

Terra Nova maakt lastige thema's op een veilige manier bespreekbaar en voorstelbaar voor kinderen. In plaats van termen en theorie gebruikt Terra Nova metaforen: concrete gebeurtenissen met vissen en kokosnoten. Met wie delen ze hun vis? Hoe lang zorgen ze voor een zieke kampgenoot? Zijn ze bereid hun eiland te delen met nieuwelingen? 

Met Terra Nova vormen leerlingen van groep 6, 7 en 8  in team van vijf op een onbewoond eiland hun eigen mini-maatschappij. Ze ervaren wat het betekent om deel uit te maken van een samenleving door er zelf een te mogen besturen.

Tijdens hun avontuur zoeken kinderen in teams samen naar creatieve oplossingen voor morele dilemma’s. Hier maken ze kennis met omgaan met de mening van een ander en het belang van samenwerken om verder te komen. Na de concrete ervaringen tijdens de spelfase wordt er klassikaal gereflecteerd: de problemen die de kinderen op het eiland tegenkwamen worden gekoppeld aan de realiteit. Als afsluiting van een reeks thema’s bekijken de kinderen welke waarden het meeste voorkomen en nemen het heft in handen om hier in hun eigen omgeving iets voor te organiseren.

Met Terra Nova gaat burgerschapsonderwijs verder dan het kennen van de staatsinrichting: het verzorgt een moment voor kinderen om zelf af te wegen wat er nodig is voor een goedwerkende democratie.


Dit burgerschapsspel is ontwikkeld met behulp van leerlingen, leerkrachten en vele anderen. Inmiddels zijn enkele honderden kinderen via Terra Nova met elkaar in gesprek gegaan. We werken nu aan een bordspelversie waardoor zoveel mogelijk kinderen met Terra Nova aan de slag kunnen. De voorverkoop start vlak voor de zomer, met het nieuwe schooljaar wordt Terra Nova geleverd! Updates hierover vind je op de Facebookpagina en de nieuwsbrief.
Tips, interesse in workshops of weet jij wie we moeten spreken om dit de wereld in te brengen? Neem vooral contact op! 


Terra Nova, ook voor volwassenen: Stemmers voor de PVV, D66 en PvdA richten samen opnieuw de wereld in bij Brandpunt+


Onderwijscontext:

Terra Nova is een leermiddel basisonderwijs in ontwikkeling. De tot dusver ontwikkelde themavragen zijn samengesteld aan de hand van de leerdoelen voor burgerschapsvorming en kwaliteiten die je 21ste eeuwse vaardigheden kan noemen. Het geeft kinderen de mogelijkheid te oefenen met:

  • empathie, verhouden tot een ander
  • coöperatief en ondernemend leren
  • probleemoplossend, creatief en kritisch denken
  • discussie- en communicatievaardigheden

Bij het vormen van de inhoud van deze verschillende thema's is gelet op overdraagbaarheid naar de actualiteit. De thema's behandelen zaken als segregatie, overbevolking, strafrecht, de verzorgingsstaat, duurzaamheid en culturele identiteit; zaken waar de volwassenwereld ook nog niet over uit is. Maar in plaats van de termen en theorie worden er concrete gebeurtenissen met vissen en kokosnoten behandeld. Dat maakt Terra Nova een flexibel middel, dat naast voor burgerschapsvorming ook breder in te zetten is, bijvoorbeeld om een meer gevoelsmatig begrip van actualiteiten en de zaakvakken te ondersteunen. De gebeurtenissen op het eiland zijn verder gevormd door de vele ideeën van kinderen zelf tijdens het spelen.

Terra Nova T+HUIS2 160722.jpg

Aanbevelingen:

"Terra Nova is een burgerschapsspel dat de kinderen van Wittering.nl met veel betrokkenheid en plezier hebben gespeeld. Het spel past goed in onze kernconcepten macht en binding.
Met andere woorden, een spel met vele mogelijkheden waarbij de kinderen op een goede manier met elkaar leren overleggen en discussiëren. Als Terra Nova op de markt wordt gebracht zal Wittering.nl dit zeker willen aanschaffen!" 
Marita van den Heuvel, regisseur basisschool Wittering.nl Rosmalen

“Wij geloven in Terra Nova. Dit is een goed doordacht concept dat echt iets kan beteken voor kinderen en hun omgeving. We willen Lisa ondersteunen om dit project verder te brengen.” - The Beach, studio voor sociaal en duurzaam ontwerp

"Zoiets bijzonders kom je niet gauw tegen op een basisschool. De kinderen hebben zelf bijna niet door hoeveel ze aan het leren zijn! Elke keer als ik in mijn stageklas kom, vragen de kinderen of we weer Terra Nova gaan spelen." - Danny Wolfert, student Pabo Den Bosch
"Met Terra Nova kan je als docent ook veel uit de vragen halen om te koppelen aan de realiteit, aan dingen die interessant zijn voor jouw klas. Bij het thema 'Nieuwelingen' zou je bijvoorbeeld de vakinhoudelijke link kunnen maken met immigratie, of een meer pedagogische benadering voor als er een nieuwe leerling in de klas komt." - Imke Lucius, studente Pabo Den Bosch
Anton Bakker, Hogeschooldocent Aardrijkskunde Katholieke Pabo Zwolle, beveelt Terra Nova aan als methode voor het domein 'Oriëntatie op Jezelf en de Wereld', waar burgerschap onder valt.
Terra Nova - Lisa Hu - FabCity

 

Terra Nova in de media:


Terra Nova is ontwikkeld met behulp van feedback en testsessies met leerlingen, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals, deskundigen o.a. op gebied van gaming en van humanistisch vormingsonderwijs. Ook hebben pabo-studenten Terra Nova uitgetest in hun stageklas.

Dit project bestaat o.a. uit magnetisch spelmateriaal en vragen-, discussie- en rollenkaartjes. Het is ontworpen aan de hand van onderzoek naar burgerschapsvorming in het primair onderwijs en de behoeften van leerlingen en leerkrachten op dat gebied.


Afstudeerproject Design Academy Eindhoven, 2014

Op basis van dit project is Lisa Hu de 'Connect(r)ing' toegekend, een prijs voor studenten die uitzonderlijke verve tonen in hun rol als 'connector' van verschillende mensen. In 2016 heeft Terra Nova de ASN Bank Wereldprijs gewonnen en is genomineerd voor de TEDxAmsterdam Education Award.

Terra Nova bij T+HUIS Eindhoven, 2016

Terra Nova op basisschool Winford Den Haag, 2016

Workshops FabCity Campus Amsterdam, 2016 foto: vincentkuyvenhoven.nl

Workshops FabCity Campus Amsterdam, 2016
foto: vincentkuyvenhoven.nl

Terra Nova op basisschool Wittering.nl, Rosmalen, 2014

Terra Nova op basisschool Wittering.nl, Rosmalen, 2014

Terra Nova op basisschool Wittering.nl, Rosmalen, 2014

Terra Nova op basisschool Wittering.nl, Rosmalen, 2014

Ontwikkelsessies op basisschool de Opbouw, Eindhoven, 2013

Ontwikkelsessies op basisschool de Opbouw, Eindhoven, 2013

De crowdfunding voor Terra Nova in samenwerking met Rabobank is in juni 2016 geslaagd met 128%!

De crowdfunding voor Terra Nova in samenwerking met Rabobank is in juni 2016 geslaagd met 128%!